Y30-DAMER

Y30-Damer med træner Erik Skov

Træning

Teknisk:
Angreb – Afleveringer:

Beherske de under U18 og Serie-1 nævnte afleveringsformer. Skruebold i forbindelse med studsafleveringer. Beherske afleveringer på 1., 2., og 3. skridt. Beherske diagonalafleveringer både stående og fra luft. Beherske back-back afleveringer fra stående og luft. Beherske afleveringer bagom ryggen

Angreb – Skud:
Beherske 3-4 skudformer. Have kendskab til flere. Beherske afsæt på såvel højre som venstre fod, samt beherske afsæt med samlede ben. Beherske løbeskudafvikling på 1., 2., og 3 skridt. Beherske skudfinter. Beherske skud fra forskellige lejer.

Angreb – Finter:
2 fods finter. Kunne gå begge veje, venstre-højre-venstre eller højre-venstre-højre. Finte Radienovic. Finte Skudfinter: Markeret løbeskud videreført som hopskud. Arbejde med fodfinter. Sat ind i spilsammenhæng. Have kendskab til andre finter.

Angreb – Screeninger:
Beherske kant-, front- og rygscreening. Være bevidste om korrekthed i screeningsarbejdet. Være bevidste om nøjagtighed, når det gælder timing i forhold til boldholder. Være bevidste om tyngdepunkt, benstilling m.m..

Angreb – Stregindspil:
Beherske stregindspil fra forskellige lejer. Stregindspil: rundt om kroppen, over hovedet, mellem benene. Aflevering bagom ryggen. Beherske indspil med både højre og venstre hånd.

Angreb – Kollektivt angrebsspil:
Beherske pres og krydsspil. Beherske overgangsspil fra back og fløj + presspil efter overgangsspil. Beherske 1-2 overtalskombinationer. Presspil er basis. Arbejde med forfintebevægelser i alle kombinationer. Introducere undertalskombinationer. Have varierede angrebsstarter tilpasset det enkelte hold.

Angreb – Kontraspil:
Videreudvikle/beherske kontraspilskonceptet fra U16 og U18. Fokus på accellerationstræning. Bevidsthed om at nå så langt frem på banen ved hjælp af færrest mulige afleveringer. Være bevidste om at skabe optimale mulige afleveringer. Være bevidste om at skabe optimale muligheder for medspillere.

Forsvar:
Træne bevægelsesteknik og mønstre i 6-0 og 3-2-1 forsvar. Træne opgavefordeling. Træne paradeteknik. Træne tacklingsteknik, herunder armføring, benstilling, balance og tyngdepunkt. Træne placering i forhold til boldfører. Træne forudseenhed i forhold til bolderobring. Træne afvisning af screeninger. Retningslinjer for skift i forsvar skal være på plads. Træne organisering af returløbsforsvar. Træne samarbejde 2 og 2 samt 4 og 4.

Målvogter:
Fokus på præcision i korte og lange udkast. Træne reaktionshastighed i forhold til angrebsstarter. Træne placeringsevne i forhold til forskellige aflsutningsformer/muligheder. Træne samarbejde med forsvar. Træne taktisk overblik. Forudse afslutningsmuligheder i modstanders kombinationer. Arbejde med diagrammer og videoer. Udfærdige specialprogrammer til målvogters egen træning.

Fysisk:
Skadeforebyggende styrketræning (vippebræt, elastik m.m.). Styrketræning med egen kropsvægt som belastning. Organiseret styrketræning med vægte. Springtræning organiseres. Inddrage fysioterapeut i planlægning af den fysiske træning.

Løbetræning:

Løbetræning i opstartsfasen. Distance og intervalløbetræning. Løbetræning hele sæsonen. Løbetest 2 gange pr. sæson. Spurt + hurtighedstræning. Træne løbeteknik. Initiativ på banen: Spillerne skal trænes og inspireres til at tage initiativ, udfordre til hurtig angrebsstart. Holdet skal være i stand til at ændre forsvarsformation i løbet af kampen. Den enkelte spiller skal være i stand til at udnytte sin direkte modspillers svagheder.

Kampafvikling:
Kampforberedelse stadig mere detaljeret. Taktiske oplæg, brug af video. Kampevaluering stadig mere detaljeret. Brug af video.

Målsætning:
Der udarbejdes en målsætning for holdet Socialt: Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere. Stævneaktivitet. Holdfest.