U16-2.DIVISION

Træning

Teknisk:
Angreb – Afleveringer:

Beherske afleveringer efter skudpres. Beherske 90 graders afleveringer. Beherske back-back afleveringer, både stående og fra luft. Kendskab til diagonalafleveringer, både stående og fra luft. Arbejde med studsafleveringer med gevind.

Angreb – Skud:

Beherske 3 skudformer, have kendskab til flere. Beherske afsæt på såvel højre som venstre ben. Beherske afsæt på samlede ben. Beherske skudfinter. Arbejde med løbeskudsafvikling på såvel 1., 2. og 3. skridt. Arbejde med skudafvikling fra flere forskellige skudlejer.

Angreb – Finter:

Beherske 2 fodsfinte. Beherske højre-venstre-højre eller venstre-højre-venstre finte. Beherske Radjenovic finten. Have kendskab til andre finteformer. Have arbejdet med forfinter.

Angreb – Screeninger:
Beherske korrekte kant- ryg og frontscreeninger. Være bevidst om timing i screening i forhold til medspiller.

Angreb – Stregindspil:
Beherske stregindspil fra forskellige lejer (eks. mellem ben, rundt om kroppen). Beherske studsindspil efter skud- eller afleveringsfinte. Beherske stregindspil efter aflevering bagom ryggen.

Angreb – Kollektivt angrebsspil:
Beherske grundprincipperne i presspil. Beherske overgangsspil fra back eller fløj + presspil efter overgangsspil. Beherske overtalsspil: Presspil er basis. Have varierede angrebsstarter tilpasset holdet.

Angreb – kontraspil:
Fase 1 kontra Fase 2 kontra. Være bevidste om bredde og dybde i kontraspillet. Beherske flere afslutningsvarianter alene med målvogter. Fokus på afsæt, skudleje og skudfinte. Fokus på træning af kontraspil 2 mod 1, 3 mod 2, 4 mod 3 og 2 mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4. Træne evnen til hele tiden at vælge rigtig løsning.

Forsvar:
Træne bevægelsesteknik. Træne opgavefordeling i 6-0 og 3-2-1 og 5-1. Træne paradeteknik. Træne tacklingsteknik, herunder benstilling, balance og armføring. Træne placeringsbevidshed i forhold til angriber. Træne pres + bolderobring. Sætte focus på samarbejde 2 og 2 samt 4 og 4. Retningslinjer for skift i forsvar skal være på plads. Træne returløbsforsvar – Kan trænes i forbindelse med kontratræning.

Målvogter:

Focus på præcision i korte og lange udkast. Træne reaktionshastighed i forhold til angrebsstart. Træne placeringsevne. Træne forudseenhed. Der arbejdes teoretisk med hensyn til kendskab til skytter. Træne samarbejdet med forsvar. Sætte fokus på smidighed, afsæt og hurtighed. Udfærdige specialprogrammer til målvogternes egen træning.

Fysisk:
Styrketræning med egen krop som belastning er obligatorisk. Vægttræning introduceres. Gymnastiktræning, balance og motorik. Skadesforebyggende træning, bl.a. vippebræt (ankler) og elastikbånd (skuldre).

Løbetræning:
Distance samt intervaltræning i sæsonoptakten. Skabe bevidsthed om løbetræning hele sæsonen. Træne løbeteknik Spurt (hurtighedstræning). Initiativ på banen: Spillere skal trænes/inspireres til at tage initiativ, være angrebsstarter. Holdet skal kunne ændre forsvarsformation i løbet af kampen.

Kampafvikling:
Kampforberedelsen bliver mere detaljeret, evt. video.

Målsætning:
Der opstilles målsætning for holdet.

Socialt:
Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere. Stævneaktivitet. Introduktionsmøde for forældrene. Holdfest.