KRAV TIL TRÆNERNE

Krav til en træner:
Overfor nuværende spillere skal du: Vise interesse for alle og behandle dem som individualister. Vise tillid, åbenhed og ærlighed. Opdrage dem til gensidig respekt. Motivere til at ønske at blive en bedre træner, i at trænedem! Skabe et behageligt og trygt klima omkring holdet/afdelingen. Stille positive krav og udfordringer.

Overfor nye spillere skal du: Få dem til at føle sig velkommen. Præsentere dig selv og spillerne. Være opmærksom, måske endda give særbehandling de første gange. Fortælle om klubben og afdelingen. Sørge for at der afleveres en indmeldelse til den kontingentansvarlige.

Overfor forældrene skal du: Præsentere dig, så alle ved, hvem du er. Informere om holdet og afdelingen på et forældremøde. Informere om deres rolle ved kampe/træning. Inddrage dem gerne i arbejdet omkring holdet/afdelingen.

Til træning skal du: Være et godt eksempel, altid komme til tiden og overholde aftaler. Komme forberedt, omklædt og veloplagt. Give konstruktiv kritik og vejlede den enkelte spiller. Forlang til gengæld også meget af dine spillere.

Til kamp skal du: Sørge for information om tidspunkt og kørsel. Sørge for, at alle praktiske ting er i orden. Respektere modstandere og dommere, husk du repræsenterer klubben. Vise engagement, glæde og sejrsvilje på sportslig vis. Lære spillere ydmyghed, trods succes og tolerance overfor andre.

Overfor klubben skal du: Være loyal. Holde dig orienteret om de ting, der foregår. Kende klubbens målsætning og struktur. Lave god PR for klubben. Deltage i trænermøder der arrangeres af klubben. Bakke op om og deltage i alle fælles sociale arrangementer for ungdomsafdelingen. Sørge for at du/spillerne ikke nyder alkohol uden særlig tilladelse er givet. Sørge for at der ikke bliver røget på tidspunkter/steder, hvor der ikke må ryges. Vise interesse for at lade dig uddanne med relevante trænerkurser.