HVOR MEGET SKAL JEG BETALE

Trille-Trolle      1 x 500 kr.

U6                       1 x 500 kr.

U8                       1 x 500 kr.

U9                       1 x 500 kr.

U10                     2 x 435 kr.

U12                     2 x 500 kr.

U14                     2 x 500 kr.

U16*                   2 x 500 kr.

U18*                   2 x 550 kr.

Serie 1 Damer  2 x 600 kr.

Y30                      1 x 500 kr.

U16* og U18* spiller for Sønderjysk Ungdom og kontingentet for dem opkræves særskilt.

Undtagen U6, U8 og U9 betales der kontingent for både efterårs- og forårssæsonen.
U6, U8 og U9 betaler kun en gang for hele sæsonen.

Helårs- og efterårskontingentet skal være betalt inden d. 20. oktober ellers må spilleren ikke deltage i træning og kamp.
Forårskontingentet skal være betalt inden d. 20. januar ellers må spilleren ikke deltage i træning og kamp.

Spillere, som ikke har betalt deres kontingent, kan ikke få overført deres spillercertifikat til en anden klub.


For U6, U8, U9 og U10 ydes der tilskud pr. spiller pr. sæson (efterår/forår) på 125 kr. til stævnedeltagelse.

Klubben betaler et stævnegebyr pr. hold pr. sæson. Øvrige holdgebyr vedr. stævner opkræves af træneren blandt spillerne. Trænerne får betalt alle stævnegebyrer vedr. danske stævner. Udenlandske stævnegebyrer skal behandles og vurderes i bestyrelsen.

Nye spillere er meget velkommen til 14 dages gratis prøvetid.